Elektro revize
Aleš JURÁNEK

Nabízíme revize:

Z

Objektů včetně pevných instalací třídy A

(bez nebezpečí výbuchu)

Z

Hromosvodů objektů třídy A

Z

Elektrických strojů a zařízení do 1000 V AC 1500 DC

Z

Elektrických spotřebičů a nářadí

Z

Elektromontáže, opravy a údržba elektroinstalací

Aleš Juránek, mobil : +420 777019667, mail: revize.juranek@volny.cz

CENÍK:

Ceny smluvní, dle rozsahu prací. 
Při provádění revize je nutno předložit:

A) Projektovou dokumentaci elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení.

U většiny starších zařízení není dokumentace vůbec, nebo neodpovídá skutečnosti. Potřeba dokumentace se projeví zejména při poruchách, ale u složitějších zařízení je její absence nepříjemná i při údržbě a revizích. Revizní technici mají povinnost dokumentaci vyžadovat. Pokud neexistuje, musí být v revizní zprávě podrobný popis revidovaného zařízení a navíc revizní technik musí její zhotovení v rozsahu potřeby údržby, oprav a revizí ve výsledku prohlídky (závadách) vyžadovat. Při zjištění, že dokumentace neodpovídá skutečnosti je při nepatrných změnách vhodná její úprava, při změnách rozsáhlejších – analogie předchozího textu.

B) Protokoly o určení druhu prostředí (vnějších vlivů).

Norma ČSN 33 2000-3 neobsahuje požadavek na přehodnocení působení vnějších vlivů, pokud existují protokoly o určení prostředí dle dříve platné ČSN 33 0300. Samozřejmě mluvím o situaci, kdy nedošlo ke změně, nebo kdy může podrobnější určení ovlivnit požadavky na elektrické zařízení (např. velký počet osob, způsobilost osob). U prostorů normálních bez dalších zpřísňujících vlivů a v případech, kdy jsou požadavky dány příslušnou technickou normou vystačíme s konstatováním v dokumentaci nebo předchozí revizní zprávě.