Elektro revize
Aleš JURÁNEK

Nabízíme revize:

Z

Objektů včetně pevných instalací třídy A

(bez nebezpečí výbuchu)

Z

Hromosvodů objektů třídy A

Z

Elektrických strojů a zařízení do 1000 V AC 1500 DC

Z

Elektrických spotřebičů a nářadí

Z

Elektromontáže, opravy a údržba elektroinstalací

Aleš Juránek, mobil : +420 777019667, mail: revize.juranek@volny.cz

REFERENCE:

 

  Symerský s. r. o., Brno

  SW Technics s. r. o., Brno

  Quiq s. r. o., Přelouč

  EKO – KOM, a. s. pobočka Brno

  mateřská škola Sluníčko, Brno – Řečkovice

  mateřská škola Oříšek, Ořešín

  Národní památkový ústav, Brno

  MČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora

  firma HERMAN, Brněnská 993, Brno – Modřice

  ZŠ Letokruh, ul. Terezy Novákové 62a, Brno

  Národní centrum – NCONZO

  Lodní sporty Brno

  MORAVIA Brno, ul. Kubíčkova 2

  ČERDO spol. s r.o., Karásek 1, Brno

  VÚPS – Certifikační spol. s r.o., pracoviště Brno

  Vienna Invest, s.r.o. , Brno

  Attacktrade spol. s r.o, Brno

  The One Wellnes s.r.o, Brno, Praha

  SVJ Jindřichova 13,15,17 – bytový dům Brno

  Parking PRO s.r.o., Brno